Productos

Barbacoa

Chistorra 1,1

Chistorra Tripa Natural Cordero 1,8

Chistorra Tripa Natural Cordero 300

Chistorra 220

Chistorra 130

Chistorra Picante 250

Chorizo Oreado Dulce 1

Chorizo Oreado Picante 1

Chorizo Oreado Barqueta Dulce

Chorizo Oreado Barqueta Picante

Chorizo Oreado 225 — 4 x 56

Chorizo Oreado 250 — 4 x 63

Chorizo Oreado Pincho — 8 x 20